Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”. Od 1 września 2022 do 1 czerwca 2023 roku
na lekcjach matematyki uczniowie klas VI-VIII będą wykonywać zadania projektowe dotyczące różnych ciekawostek matematycznych i wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Projekt obejmuje realizację różnych matematycznych wyzwań, gdzie rachunki pamięciowe łączą się z aktywnością fizyczną.

.Projekt składa się z dziesięciu modułów:

Moduł I: Co w trawie piszczy

Moduł II: Galeria sztuki

Moduł III: Matematyka inaczej …

Moduł IV: Nie tylko na planszy

Moduł V: Historyczne zmagania

Moduł VI: Świąteczna matematyka

Moduł VII: Kasa rządzi światem

Moduł VIII: Budujemy

Moduł IX: Przepyszna matematyka

Moduł X: Matematyka w podróży

Uczestnicy projektu mają do zrealizowania co najmniej 15 zadań projektowych
z 10 różnych modułów. Ze zrealizowanych zadań będą się dzielić relacjami na grupie
na Facebooku „(Nie)zwykła matematyka – ogólnopolski projekt edukacyjny”.

Po zrealizowaniu zadań koordynator projektu wyśle sprawozdanie z podejmowanych działań.