Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę”

       Program będzie realizowany w trakcie roku szkolnego 2022/2023 na lekcjach biologii, godzin wychowawczych, plastyce, technice, wychowaniu do życia w rodzinie oraz na wychowaniu fizycznym. Udział w programie wezmą uczniowie z klas VI – VIII.

 Koordynator programu w szkole: Iwona Berdak

Opis programu:

      Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

2.    Cele szczegółowe:

1)    pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

2)    kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

3)    dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.