Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę”

Program będzie realizowany w trakcie roku szkolnego 2020/2021 na lekcjach biologii. Udział w programie wezmą klasy V – VIII

 Koordynator programu w szkole: Marta Lal

Opis programu:

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Podczas zajęć w ramach programu uczniowie wykonają projekty o tematyce aktywności fizycznej, prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

Cele programu:

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest

  • edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzanie ich wiedzy o świecie, w szczególności dotyczącej zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej;
  • rozwijanie kreatywności dzieci;
  • rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.