Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2020 r. w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo
do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie
głosił obrońca praw dzieci – Janusz Korczak. Dziecko to mały człowiek, samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Tego dnia dzieci w oddziale przedszkolnym obejrzały prezentację dotyczącą ich praw, wysłuchały piosenki Prawa dziecka oraz wykonały pracę plastyczną Drzewo naszych praw.