Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 3, 4 latków przystąpiła do realizacji kilku programów i projektów edukacyjnych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jednym z nich jest Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” czyli Podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni. Jest on odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Naszym celem będzie uzyskanie certyfikatu poprzez realizowanie zadań przewidzianych w regulaminie. Osobą odpowiedzialną za realizację jest p. Joanna Plebańska.