Konkurs klas IV-VI na prezentację multimedialną ukazującą zalety czytania książek

I miejsceklasa VI

II miejsceAleksandra Kasiedczak

III miejsceMateusz Żuk