Innowacja pedagogiczna z matematyki Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w matematyce

Innowacja będzie realizowana na lekcjach matematyki przez cały rok szkolny 2019/2020. Innowacją zostaną objęci uczniowie klas V i VI.

Autor innowacji w szkole – Magdalena Głąb

Innowacja ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania. Zainteresowany pracą z komputerem uczeń będzie mógł wykorzystać swą pasję do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki, wykorzystując komputer jako narzędzie pomocne przy rozwiązywaniu problemu.

Zajęcia będą odbywać się w sali z tablicą multimedialną oraz pracowni informatycznej. Podczas zajęć będą wykorzystywane programy pakietu Microsoft Office (Openoffice), platforma LearningApps i Quizziz oraz gry edukacyjne i Internet.

Głównym celem innowacji jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia jak również motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i podejmowania twórczych działań poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki między innymi z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Działania te mają na celu pokazanie uczniom, że matematyka wcale nie musi być trudna, a rozwiązując „problemy” matematyczne można się bardzo dobrze bawić.