Innowacja pedagogiczna „Dotknij, poczuj, zobacz”

Innowacja pedagogiczna
„Dotknij, poczuj, zobacz”

Temat innowacji: „Dotknij, poczuj, zobacz”

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna
Nazwa
placówki: Oddział przedszkolny przy SP im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii

Koordynator innowacji: Joanna Plebańska

Klasa/ grupa uczniów objęta innowacją : oddział przedszkolny 3, 4 latki

Czas trwania innowacji : wrzesień 2023 – maj 2024
Opis innowacji:

Innowacja „Dotknij, poczuj, zobacz” została napisana w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ”. Jej autorem jest Katarzyna Nocoń.

Wykonując eksperymenty i doświadczenia dzieci rozwijają naturalną potrzebę poznawania świata oraz kształtowania sprawności motorycznej. Poznają nowe pojęcia i szybciej
je zapamiętują. Łączą przyczynę ze skutkiem, rozbudzają wyobraźnię, wzrasta ich chęć do dalszej pracy. Zaproponowane aktywności mają służyć rozwojowi motoryki małej oraz stymulować różne zmysły.

Od września do maja koordynator projektu będzie prowadził w swojej placówce zajęcia
w oparciu o wybraną tematykę: eksperymenty/elementy terapii ręki/dni tematyczne.

W ramach innowacji dzieci wezmą udział w:

1)eksperymentach: deszcz w słoiku, tęcza w słoiku, wulkan, samorosnący balon, tęcza z serwetek, lampa lawowa, slime,
2)zabawach usprawniających rozwój małej i dużej motoryki,
3)zabawach organizowanych z okazji dni tematycznych: Dzień Jesieni, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach, Dzień Dinozaura, Światowy Dzień Matematyki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Tęczy, Dzień Sportu.