Informacja

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją rządu umożliwiającą otwarcie od dnia 6 maja br.  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, należy podkreślić, że decyzję w tej sprawie pozostawiono organom prowadzącym.

Otworzymy nasz oddział przedszkolny dopiero wtedy,  gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach określone w wytycznych GIS i MZ. Przywrócenie pracy oddziału przedszkolnego wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.

Ponadto informuję, że pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i handlu.

Decyzja w zakresie otworzenia oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły, po analizie możliwości wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających i odpowiednich procedur – zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.