„Gramy Zmysłami” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”

 Cele projektu

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci/uczniów. Podczas indywidualnej pracy z uczniem będę stwarzała odpowiednie warunki do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

Zadania realizowane w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”

Październik – Ścieżka sensoryczna        Luty – Węch

Listopad – Słuch                                           Marzec – Smak

Grudzień – Wzrok                                        Kwiecień – Sensoryczny spacer

Styczeń – Dotyk                                           Maj – Sensoryczna plastyka

                         

Projekt będzie realizowany na indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych z uczniem klasy II.

 Szkolnym koordynatorem programu jest p. Agata Borowicz