EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Termin główny:

 1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  –  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022) – Link poniżej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Termin dodatkowy:

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 – z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 1. Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  – do 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 8 lipca  2022 r.