Dzień babci i dziadka w naszej szkole.

Nikt nie może zrobić dla małych dzieci tego, co robią dziadkowie.
Dziadkowie posypują gwiezdnym pyłem życie małych dzieci.

Alex Haley

19 stycznia 2024 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Dzień Babci
i Dziadka. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I zaprezentowały wzruszający montaż słowno – muzyczny. Były to piosenki i wiersze, które swoją treścią przekazały podziękowanie
za bezwarunkową miłość dziadków do swoich wnucząt. Występ dzieci wprawił wszystkich
w radosny nastrój i został nagrodzony gromkimi brawami. Dla naszych gości zostało również odśpiewane uroczyste „100 lat”. Po zakończonym występie Pani Dyrektor złożyła wszystkim babciom i dziadkom życzenia i podziękowała za przybycie. Następnie dzieci udały się do swoich dziadków z życzeniami i drobnym upominkiem. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez rodziców.