Dbaj o naturę i zostań królem. Przedszkole bliżej natury.

PROJEKT EDUKACYJNY
Przedszkole bliżej natury

„Dbaj o naturę i zostań KRÓLEM!”

Projekt w roku szkolnym 2023/2024 będzie realizowany w grupie 3, 4 latków.

Koordynatorem projektu będzie p. Joanna Plebańska. Projekt będzie realizowany
od 25.09.2023 r. do 31.05.2024 r.

Główne założenia projektu

Celem głównym projektu jest chęć przybliżenia dziecku przyrody i utrwalenie prawidłowej postawy wobec zwierząt, roślin, które tworzą wraz z nami środowisko oraz zbudowanie emocjonalnej więzi dziecka z otaczającą go przyrodą.

Cele szczegółowe:

-Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.

-Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

-Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka z zakresu otaczającej przyrody.

-Przekazanie wiedzy na temat warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).

-Zapoznanie ze sposobami ochrony i pomocy zwierzętom, aby mogły przetrwać zimę.

-Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

-Kształtowanie postaw prospołecznych,

-Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie → kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Cele operacyjne:

Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w poznawaniu otaczającej przyrody.

-potrafi wymienić kilka nazw zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych (pole, łąka, las).

-wie, w jaki sposób człowiek może chronić zwierzęta i pomóc im przetrwać zimę. zdobywa wiedzę z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, kulturalne zachowuje się np. w lesie, w parku, na łące.

-wie, jaki wpływ na zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego ma działalność człowieka poprzez nieumiejętne korzystanie z jego zasobów.