Cyfrowa podróż z Avatarem.

Cyfrowa podróż z Avatarem”

Ogólnopolski projekt edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Projekt będzie realizowany w grupie 3, 4 latków jako innowacja pedagogiczna.

1. Cele projektu:

a) Cel główny:

-Rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci.

b) Cele szczegółowe:

-Nawiązanie współpracy między placówkami z całej Polski.
-Wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii tj.: komputer, tablet, tablica interaktywna, telefon, aparat fotograficzny, telewizor, kamera.
-Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
-Obsługiwanie prostych aplikacji i programów komputerowych.
-Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
-Wdrażanie do używania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki.
-Rozumienie roli i funkcji komputerów oraz nowoczesnych technologii w codziennym życiu
i w nauce.
-Zapoznanie ze współczesnymi środkami łączności np. telewizja, Internet.
-Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii.
-Poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze.
-Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.

Założenia uczestnictwa

1.Czas trwania projektu : październik 2023 r. – maj 2024 r.
2.Projekt edukacyjny składa się z 8 modułów.
3.Tematyka modułów zgodna jest z kierunkami polityki MEN na rok szkolny 2023/2024. 4.Wykonanie modułów sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego.