Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?

Celem głównym projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez zgłębianie wiedzy z różnych dziedzin życia.

Podczas realizacji projektu uczniowie będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 

Lekcje tematyczne do zrealizowania:

Projekt będzie realizowany z uczniami klasy I.

Koordynator projektu: p. Agata Borowicz