„Bezpieczne Wakacje 2019”

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. W ramach akcji zostaną przeprowadzone zajęcia zgodnie ze scenariuszami przewidzianymi w regulaminie oraz prowadzony będzie konkurs plastyczny pt.” Moje bezpieczne wakacje 2019 – (Nie)znane atrakcje mojego regionu”. Projekt jest prowadzony pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jako pierwsze do działań przystąpiły 3, 4 latki. Zostały przeprowadzone w ich grupie zajęcia teoretyczne na temat bezpieczeństwa na drodze, a następnie dzieci wyszły na zewnątrz, aby poćwiczyć prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Zakończeniem zajęć były kolorowanki na temat bezpieczeństwa na ulicy. Do końca roku szkolnego zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznych wakacji przeprowadzą wszyscy wychowawcy w poszczególnych klasach.