Andrzejki

           Andrzejki to czas wróżb i zabaw. Wykorzystaliśmy to w naszej szkole organizując w dniu 29 listopada zabawę andrzejkową.  Spotkanie przy muzyce było okazją nie tylko do tańca, ale także do tradycyjnych wróżb andrzejkowych. Wróżby dostarczyły dzieciom dużo radości i emocji. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy taneczne i poczęstunek. Wspólna zabawa była okazją do pogłębiana przyjaźni i dobrych relacji między uczniami.