Poświęcenie Sztandaru

           W dniu 26.04.2015r. odbyło się w naszym kościele parafialnym poświęcenie sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, którego dokonał Ks. Proboszcz Krzysztof Dziura, w koncelebrze Mszy św. był ks. Wikariusz Mariusz Skakuj, posługiwali także: ks. Prałat Stefan Wójtowicz i Ks. Wikariusz Marcel Harkot. Na Mszy Św. obecna była wspólnota Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii, która uroczystość upamiętniła, po zakończeniu Mszy Św. wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Również w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Gimnazjum Oświatowego w Zawadzie, przekazując do Szkoły Podstawowej pamiątkową tablicę.
Wielki rzymski poeta, Cyceron, napisał: „Historia jest świadectwem czasów, światłem prawdy, życiem przeszłości, nauczycielką życia i głosicielką tradycji.” Dlatego tak ważna jest nasza troska o pamięć, troska o naszą historię. Ta troska dotyczy narodów i państw, ale również małych wspólnot. Dzisiaj pochylamy się z szacunkiem nad historią szkoły w Wielączy Kolonii. Przywołujemy w pamięci wydarzenia sprzed lat, które składają się w bujny bukiet wielu pięknych i doniosłych chwil w tej wspólnocie szkolnej. Przyjęcie i poświęcenie sztandaru to piękne wyrażenie symbolu i pamięci wobec pięknego dorobku szkolno – wychowawczego szkoły. Jest to znak troski o przechowywanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom wypracowanego dziewictwa. Pozyskanie sztandaru dla szkoły nie było łatwym zadaniem, jednak dzięki staraniom Dyrektor Szkoły Pani Alicji Poździk oraz członków Stowarzyszenia udało się doprowadzić do momentu w którym szkoła może cieszyć się pięknym sztandarem. Wiemy, że poza materialnym sztandarem szkołę musi także wyróżniać postawa jej nauczycieli i uczniów. Szkoła musi być wyjątkową i niepowtarzalną wspólnotą, gdzie trud wychowawczy i praca edukacyjna służą temu, by wszyscy uczniowie stawali się dobrymi, odpowiedzialnymi i dojrzałymi ludźmi. Dlatego też z głębokim przeświadczeniem wierzymy, że sztandar będzie dla nas mobilizującym elementem, który przyczyni się do większego ukochania Boga, Honoru i Ojczyzny!
Przywołując słowa Św. Jana Pawła II, który dwadzieścia lat temu we Włocławku mówił: „Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana czy nauczyciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm czy nawet nadać kierunek całemu życiu?” Dzisiaj te piękne słowa są dedykowane wszystkim członkom wspólnoty Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii z podziękowaniem a jednocześnie prośbą, aby poświęcony sztandar był elementem łączącym i spajającym zarówno szkołę jak i całe jej otoczenie. Nasz Zbawiciel wskazał nam najpiękniej, że prawdziwą drogą każdego chrześcijanina jest miłość. Niech nigdy nie zabraknie jej w nas. Jak bowiem mówił Św. Jan Bosco, „wychowywać można tylko w miłości.”