1994/1995

1.      Berdak Magdalena
2.      Berdak Mariusz
3.      Berdak Piotr
4.      Gębala Arkadiusz
5.      Głąb Monika
6.      Hałasa Iwona
7.      Hałasa Monika
8.      Koziołek Anna
9.      Król Tomasz
10.  Lisiewicz Krzysztof
11.  Misiasz Magdalena
12.  Rabiega Iwona
13.  Skrzypik Artur
14.  Wiśniewski Waldemar
15.  Zieliński Tomasz
16.  Żuk Piotr

Powrót