„Czyste powietrze wokół nas”

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

pt: „Czyste powietrze wokół nas”

        W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu pt: „Czyste powietrze wokół nas”. Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Teresa Tomaszewska.

       Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.

Cele szczegółowe programu:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

PIOSENKA O DINKU – tekst piosenki