Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

                 W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy
o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników i książek do czytania.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 1. Zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej dokonujemy do 19 VI 2020 r.
 2. Miejscem zwrotu podręczników będzie korytarz wejścia do szkoły.
 3. Podręczniki i książki zwracamy w pełnych kompletach, zapakowane w reklamówkę,
  z włożoną do środka kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza uczeń. Kartkę z imieniem, nazwiskiem  ucznia oraz klasą i  datą zwrotu przyklejamy również  na zewnątrz.
 4. Tak przygotowane książki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu, na stoliku.
 5. Wszystkie zwracane książki zostaną poddane kwarantannie.
 6. Zwrot potwierdzamy podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.
 7. Rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę  o ewentualnych brakach
  w zwrotach podręczników i książek.

Przygotowując do zwrotu podręczniki i książki należy: zwrócić uwagę na czystość i estetykę,  usunąć foliowe okładki, powycierać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, oraz usunąć własne materiały (notatki, zakładki…) Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz
z podręcznikiem.’

W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, zagubienia  – zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji przez wychowawcę klasy bądź nauczyciela bibliotekarza.

Dyrektor Szkoły – Alicja Poździk