„Znajdz właściwe rozwiazanie”

„ Znajdź właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole rozpoczniemy realizację nowego programu edukacji antynikotynowej pod hasłem „ Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowanego do uczniów klas IV-VI i ich rodziców.

 Celem programu jest:

  1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
  2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
  3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
  4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
  5. Integracja grupy.
  6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach.
  7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów.
  8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych.

Realizatorami są: Nauczyciele, wychowawcy oraz inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.

  Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Zamościu.

Koordynator szkolny: p. Małgorzata Hysa

DSC_0878