Zmierzyli się z polszczyzną

Troje uczniów naszej szkoły: Julia Świstowska, Anna Wardach i Sebastian Tomaszewski zakwalifikowało się do finału V Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego „Spotkania z Poprawną Polszczyzną”, organizowanego przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Wydarzenie odbyło się 27 kwietnia 2023r.

 Zadania, z jakimi zmagali się finaliści dotyczyły zasad poprawnej polszczyzny: reguł słowotwórstwa, fleksji, składni, frazeologii, ortografii, interpunkcji i stylistyki, oraz użycia wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych funkcjonujących w języku polskim.

17 maja uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami polonistami zostali ponownie zaproszeni do Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, tym razem, by wziąć udział w uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród. Dodatkowo, dla przybyłych uczniów i nauczycieli zorganizowano warsztaty prowadzone przez dr hab. Jolantę Klimek – Grądzką, prof. KUL (Prodziekan WNH KUL) i dr Natalię Turkiewicz (Instytut Historii KUL).

Choć naszym uczniom nie udało się znaleźć w gronie laureatów konkursu, to wzięli oni udział w bardzo ciekawym wydarzeniu oraz zdobyli nową wiedzę i doświadczenia. Organizatorom konkursu serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok.