Zawiadomienie

  1. Przerwa w dostawie energii elektrycznej: Wielącza Komasacja, 20.12.2021, godz. 08:00-14:30, Stacja 15/04kV Wielącza Komasacja 1.
  2. Przerwa w dostawie energii elektrycznej: Wielącza Komasacja, 21.12.2021, godz. 08:00-14:30, Stacja 15/04kV  Wielącza Komasacja 5

Przyczyną przerw w dostawie energii elektrycznej są prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych. Ze względu na czynniki zewnętrzne, czas wyłączenia może ulec zmianie.