Bezpieczna ewakuacja

              31.05. 2019 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie przypominające zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące procedury na wypadek ewakuacji w czasie lekcji
i przerwy. Prezentację przygotowaną na ten temat obejrzeli wszyscy uczniowie, w tym dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pracownicy szkoły. Przypomniano obowiązujący sygnał alarmowy, zasady wychodzenia ze szkoły w razie zagrożenia oraz bezpieczne miejsce zbiórki uczniów. Dzieci również podały znane im już numery alarmowe, których należy użyć
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.