Wyniki konkursu „Historia mojej małej ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

W dniu 20.06.2024 roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, współorganizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Ks. Bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski.

Konkurs historyczny organizowany jest od 2010 r. Jego głównymi celami są m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Do konkursu przystąpiło 18 szkół w tym 14 podstawowych i 4 ponadpodstawowe.

Uczennica naszej szkoły Julia Świstowska otrzymała wyróżnienie za prezentację, w której przedstawiła nieznana dotychczas postać Feliksa Świrgonia pochodzącego z pobliskiej wsi Rozłopy. Praca powstała pod okiem p. Małgorzaty Hysy.

Podziękowanie otrzymała również Dyrektor Szkoły, p. Alicja Poździk, oraz nauczycielka historii, p. Małgorzata Hysa