Wyniki konkursu fotograficznego „REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE”

W dniu 12 stycznia 2021 roku Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko wręczył uczniom ze szkół z terenu Powiatu Zamojskiego nagrody, zdobyte w Konkursie Fotograficznym ,, REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE”, organizowanym przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Celem konkursu było zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły. Julia Świstowska kl IV oraz Weronika Lisiewicz kl VIII otrzymały nagrody. Gratulujemy!