Wycieczka szkolna do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego

               Dnia 17 maja odbyła się wycieczka szkolna do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. W wycieczce wzięła udział cała społeczność szkolna oraz oddziały przedszkolne. Dzieci uczestniczyły w projekcji filmu przyrodniczego o RPN oraz terenów przyległych. Pod opieką pracownika parku uczniowie odwiedzili wystawę stałą w Ośrodku Muzealnym, podczas której poznali gatunki roślin i zwierząt mieszkające na terenie Roztocza. Następnie na zajęciach edukacyjnych w sali przyrodniczej, uczniowie mogli dotknąć, poznać, pobawić się przyrodą używając różnych zmysłów. Wycieczkę zakończyło przejście przez Bukową Górę pod opieką przewodników, którzy w ciekawy sposób opowiadali o otaczającym środowisku. W trakcie wycieczki uczniowie mieli do wykonania różnego rodzaju zadania, za które zdobywali punkty. Drużyna zwycięska otrzymała nagrody. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątki w postaci przypinek z rysiem. Dzięki objęciu szkoły patronatem wycieczka została sfinansowana  przez Roztoczański Park Narodowy.