Wycieczka do Zamościa

26 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III uczestniczyły
w wycieczce do Zamościa. Odwiedziliśmy centrum handlowe Galeria Twierdza. Głównym celem wycieczki były warsztaty dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci w centrum handlowym. Warsztaty miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Dzieci mogły poznać pomieszczenia, w których mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione np. ochrona. Zostały również przeprowadzone ćwiczenia na wypadek zgubienia się dziecka.
Po warsztatach wybraliśmy się do sali zabaw oraz zjedliśmy wspólnie obiad. Dzieci wróciły zmęczone, ale szczęśliwe.