Wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szczebrzeszynie

W październiku wszyscy uczniowie brali udział w wycieczce do Miejsko-Gminnej
Biblioteki w Szczebrzeszynie. Dzieci z oddziału przedszkolnego poznały księgozbiór biblioteki dotyczący literatury dziecięcej oraz odwiedziły pocztę. Pozostali uczniowie zwiedzili wystawę poświęconą Unii Lubelskiej.