Wizyta Ojca Tomasza Podrazika ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki

Przy stworzeniu Bóg dał Europejczykom zegar, a Afrykańczykom czas…  przysłowie afrykańskie

Kościół jest ze swojej natury misyjny- słowa te zapisane w dokumentach Soboru Watykańskiego  II wskazują jak bardzo ważne i istotne jest głoszenie Chrystusowej Ewangelii wszystkim bez względu na rasę, kolor skóry czy przekonania. Zadanie to nie jest łatwe. Z różnych względów głoszenie Ewangelii napotyka na przeciwności, które dotyczą jakby dwóch płaszczyzn: ludzkiej i obszarowej. Płaszczyzna ludzka jest uwarunkowywana wpływem (czasami bardzo mocnym) kultury, nie zawsze przyjaznej chrześcijaństwu, zaś obszarowa – warunkami geograficzno- pogodowymi.  Aby właściwie odnaleźć się w tych płaszczyznach, potrzeba ludzi głęboko zmotywowanych Wiarą w misję głoszenia Ewangelii. Ludzie Ci, którzy zostawiają swoje dotychczasowe środowiska życia i wyruszają w drogę, aby ukazywać miłość Bożą względem każdego człowieka powszechnie nazywani są misjonarzami. Ich zapał przekłada się niejednokrotnie na wielkie sukcesy w wielu dziedzinach życia danych społeczności. W ten sposób można wskazać na kręgi edukacyjne, medyczne czy społeczno – polityczne. Wraz z działalnością misjonarzy pojawia się jakby nowa jakość życia, która oczywiście nie zmienia się natychmiast, jednak cięgle progresywnie postępuje do przodu. Zaproszenie do działalności misyjnej jest wciąż aktualne. Wciąż potrzeba wielu ludzi, którzy w imię zdobywania Królestwa Bożego, są gotowi poświęcić dotychczasowy komfort swojego życia, ze wszystkimi jego udogodnieniami, by innym głosić swoim życiem i czynami nadzieję lepszego jutra i Wieczności.

Osobą doskonale wpisującą się w powyższe słowa jest Ojciec Tomasz Podrazik ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki potocznie nazywanych Ojcami Białymi, który na zaproszenie ks. Marcela Harkota odwiedził naszą parafię i szkołę. Jego wizyta miała miejsce w dniach 22-23 marca br. W Niedzielę 22 marca Ojciec Tomasz głosił podczas Mszy Św. świadectwa misyjne, ukazując piękno pracy misyjnej na Afrykańskim Lądzie. Następnego dnia O. Tomasz wraz z Ks. Marcelem prowadzili animację misyjną w szkołach na terenie parafii. Odwiedzili Następujące Szkoły: Sz. P. w Niedzieliskach, Wielączy Kolonii , Wielączy i Zawadzie oraz Gimnazjum w Zawadzie. Podczas animacji w naszej szkole uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym jak wygląda edukacja, sprawy związane funkcjonowaniem służby zdrowia oraz życie codzienne w Afryce ze szczególnym uwzględnieniem Afryki wschodniej, w której pracuje O. Tomasz. Każde ze spotkań obfitowało w wiele przykładów, które zdecydowanie na długo zapadną w pamięć słuchających. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy mogli podziwiać okazałą kolekcje rekwizytów pochodzących z Afryki. Były to m.in.: maski, naczynia i instrumenty muzyczne. Odbyła się także nauka śpiewów afrykańskich.  Dzieci, rodzice i nauczyciele są wdzięczni Ojcu Tomaszowi za wspólnie spędzony czas. Wyrazem wsparcia dla Misji była akcja zbierania ołówków i niepotrzebnych telefonów komórkowych. Rzeczy te zostaną przekazane do Afryki do Ugandy i staną się ogromnym wsparciem na rzecz rozwoju społecznego. Na końcu spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Alicja Poździk, która m.in. podkreśliła, jak ważne jest, aby wokół nas dostrzegać także tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Ufamy, że ten piękny czas przyniesie dobre owoce, niech Bóg błogosławi O. Tomaszowi i Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki. Niech Bóg będzie uwielbiony!