Warto pamiętać o historii

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W naszej szkole projekt realizowano w listopadzie podczas zajęć we wszystkich klasach. Uczniowie klas 7-8 obejrzeli prezentację oraz film poświęcony powstaniu. Natomiast uczniowie z klas 2-6 wysłuchali słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”.