Warsztatowa lekcja biologii

Uczniowie klasy 5 pod opieką p. Marty Lal w czasie ostatniej lekcji poznali budowę komórki zwierzęcej podczas zajęć warsztatowych, polegających na budowie modelu komórki zwierzęcej. Do wykonania przestrzennego modelu komórki uczniowie wykorzystali materiały przygotowane przez nauczyciela. Z artykułów spożywczych uczniowie przygotowali modele komórki zwierzęcej, zwracali uwagę na kształt organelli komórkowych, ich rozmieszczenie w komórce oraz funkcje jakie pełnią. Wykonane modele komórkowe uczniowie oznaczyli kartonikami z nazwami elementów komórki. Po poznaniu struktur komórkowych uczniowie zjedli własnoręcznie przygotowane modele komórkowe. Zajęcia odbyły się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny wynikającego ze stanu sanitarno – epidemiologicznego spowodowanego wirusem SARS Covid – 19.