Uwaga rodzice

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich pozostałych dzieci.

18 – 23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna.

26 kwietnia godzina 13.00 – wywiadówka szkolna.

29.04. 2019 – 03. 05. 2019 r.– dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich dzieci.