Uwaga Rodzice i Uczniowie

           W związku z planowanym brakiem dostawy energii elektrycznej w dniach 20 i 21 grudnia 2021 roku dla miejscowości Wielącza Kolonia, na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w w/w dniach zostają zawieszone zajęcia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii .  

         22 grudnia oraz 3 – 5 stycznia 2022 roku zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się w szkole.

 W dniach 20 – 22 grudnia 2021r. oraz 3 – 5 stycznia 2022r. nauka w klasach II – VIII odbywa się w systemie zdalnym.

 7 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 roku.

 W dniach nauki zdalnej nie planujemy konsultacji dla klasy VIII.

 Z poważaniem Alicja Poździk dyrektor.