UWAGA RODZICE

        Dnia 20 września 2022 roku o godzinie 14.00 odbędzie się wywiadówka szkolna

Serdecznie zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym poruszane będą między innymi sprawy dotyczące:

– Wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”

– Wycieczki dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3;

– Programu wychowawczo – profilaktycznego, realizacji zajęć Wychowania do życia w rodzinie, innej działalności dydaktyczno – wychowawczej / programy i projekty; dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę/

– Priorytety MEiN.

– Ubezpieczenia dzieci/uczniów.

– Bezpieczeństwa dzieci uczniów.

– Egzaminu ósmoklasisty.

– Wyboru Rady Rodziców.

– Sprawy różne.

– Spotkania z wychowawcami klas.