Uwaga RODZICE

Od 9 listopada 2020 roku zajęcia dla klas I-II będą odbywały się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć, z zachowaniem przerw międzylekcyjnych. Praca dydaktyczna w ramach nauczania na odległość odbywać się będzie za pośrednictwem udostępnionej uczniom platformy MS Teams z pakietu Microsoft Office 365.

Ze szczegółami dotyczącymi organizacji zajęć zapozna uczniów i rodziców wychowawca.

Ważne:

Przypominamy o możliwości wypożyczenia uczniom ze szkoły komputerów w przypadku jakichkolwiek trudności.