Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do szkół

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

      Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. GIS, MEiN i MZ przygotowali wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.