„Teczka pamięci Jana Pawła II”

W naszej szkole na jednej z gazetek znajduje się małe archiwum pamiątek po Papieżu Polaku. Wszystkie przedmioty zgromadzone w „Teczce pamięci” zostały przyniesione przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Wśród pamiątek znajdują się: portrety Jana Pawła II, modlitwy do Ojca Świętego, najpiękniejsze cytaty z Jego wypowiedzi, wycinki prasowe, plakietki z pielgrzymek, obrazki. A z każdą pamiątką wiąże się piękna historia i odrębne wspomnienia.

Inicjatorem tego ogólnopolskiego projektu: „Teczek serdecznej pamięci” jest Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. „Teczka” to sposób, by uczcić pamięć o naszym Papieżu, by rozbudzać w młodych ludziach zamiłowanie do tradycji i ochrony dóbr kultury narodowej.

Zachęcamy wszystkich – dzieci i rodziców – do przynoszenia pamiątek po Ojcu Świętym, aby nasze archiwum było jeszcze bogatsze.