Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dotyczą one szczepień oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Są one dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia–scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2,

Scenariusze zajęć stanowią propozycje do realizacji z dziećmi w wychowaniu przedszkolnym. Realizowane treści służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego środowiska dziecka. Głównym celem jest zwiększenie świadomości dzieci na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom, w formie dostosowanej do wieku.

Broszura „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych” przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych oraz prowadzących zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a także dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych promocją zdrowia. Zawiera ona trzy scenariusze zajęć kształtujących świadomość uczniów na temat chorób wirusowych i sposobów ich rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych jako metody uniknięcia masowych zakażeń.

pdf Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Publikacja „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne” skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji, ale także do uczniów i ich rodziców. Stanowi syntetyczne źródło wiedzy na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie populacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny. Omówiono tu szczegółowo typy szczepionek, sposoby ich działania, procedury poprzedzające ich dopuszczenie do obrotu rynkowego oraz korzyści płynące z wdrażania programów szczepień. Wiele miejsca poświęcono odporności zbiorowej i warunkom jej uzyskania w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2. W końcowej części tekstu poddano weryfikacji wiele obiegowych mitów dotyczących szczepień, a w szczególności szczepionek zapobiegających zachorowaniu na COVID-19. Materiał obfituje w odnośniki prowadzące do pozycji bibliograficznych i stron internetowych mogących poszerzyć wiedzę dociekliwych czytelników.

pdf Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne