“SOS dla uszkodzonego zęba” – „Sos dla zdrowia i życia”

5 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w akcji informacyjnej „SOS dla uszkodzonego zęba” – „Sos dla zdrowia i życia” prowadzonej przez przez higienistkę stomatologiczną oraz ratownika medycznego. Higienistka za pomocą modelu jamy ustnej uczyła jak postępować gdy dojdzie do wybicia zęba, zwichnięcia lub jego złamania na skutek wypadku.

Ratownik medyczny używając fantomu do sztucznego oddychania i masażu serca, pokazał jak ocenić stan nieprzytomnego człowieka, w jakiej pozycji należy go ułożyć i jakie czynności podjąć przed przyjazdem zespołu reanimacyjnego. Uczył postępowania przy zadławieniach, oparzeniach, złamaniach, krwotokach, omdleniach.

Dzięki akcjom informacyjnym takim jak „SOS dla uszkodzonego zęba” – „Sos dla zdrowia i życia” uczniowie, nauczyciele czy rodzice bez obawy i paraliżującego strachu wynikającego z niewiedzy powinni udzielić pomocy osobie. Pogadanka edukacyjna poparta ćwiczeniami praktycznymi ma szansę zaprocentować w nagłym przypadku.