Ścieżka wzdłuż meandrującej rzeki Wieprz w Szczebrzeszynie

Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Szczebrzeszyn mogą korzystać z nowego miejsca rekreacji zrealizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż meandrującej rzeki Wieprz wraz ze stworzeniem miejsc do odpoczynku zachęca do spacerów oraz podziwiania przyrodniczych skarbów Roztocza. Jako jedni z pierwszych skorzystali z nowopowstałej ścieżki uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy-Kolonii  (zobacz)  oraz Szkoły Podstawowej w Wielączy, którzy w ramach zajęć edukacyjnych odbyli lekcje tematyczne, podczas których poznali organizmy żyjące w rzece Wieprz, możliwości ich śledzenia i badania przy pomocy punktów obserwacji. Rezultaty tych zajęć można zobaczyć na stronie internetowej projektu dostępnej pod adresem: www.promenada.szczebrzeszyn.pl.