Rozstrzygnięcie Gminnego Matematycznego Konkursu Multimedialnego „Matematyka jest jak kurz – jest wszędzie i już”

       Dnia 14 marca 2023 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie Gminnego Matematycznego Konkursu Multimedialnego „MATEMATYKA jest jak kurz – jest wszędzie i już!” organizowanego przez naszą szkołę. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Szczebrzeszyna – pan Henryk Matej.

       Konkurs organizowany był w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”. Uczestniczyli  w nim uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn.

       Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem, ciekawe podejście i kreatywność oraz atrakcyjność treści. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria  – prezentacja multimedialna

  1. Wiktoria Kawala – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
  2. Anna Głąb – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
  3. Zuzanna Żuk – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii

  wyróżnienie – Zuzanna Łogożna Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie

Kategoria  – zdjęcie

  1. Julia Świstowska – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii
  2. Joanna Wanat – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie
  3. Alicja Domienik – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Szczebrzeszynie

wyróżnienie – Emilia Bielecka – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Szczebrzeszynie

wyróżnienie – Kacper Głąb – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie

wyróżnienie – Natalia Magdziak – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

       Podczas uroczystości pogratulowano uczestnikom pomysłowości przy tworzeniu prac oraz wkładu jaki włożyli w ich przygotowanie. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody i dyplomy. Dziękujemy panu Burmistrzowi Henrykowi Matejowi, pani dyrektor Agacie Jonasz oraz nauczycielom z pobliskich szkół za udział w uroczystości.

       Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Galeria

  I miejsce – Oś symetrii – Julia Świstowska – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii

   II miejsce – Paproć- Joanna Wanat – SP1 Szczebrzeszyn

  III miejsce – Muszle Alicja Domienik – SP3 Szczebrzeszyn

  Wyróżnienie 1 – Matematyka w przyrodzie -Emilia Bielecka – SP3 Szczebrzeszyn

  Wyróżnienie 2 – Proste równoległe i przecinające się Kacper Głąb – SP Bodaczów

  Wyróżnienie 3 – Ułamki zwykłe Natalia Magdziak – Niedzieliska