Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii serdecznie zaprasza wszystkich uczniów na inauguracje roku szkolnego 2020/2021 we wtorek
1 września według następującego harmonogramu:
     – godz. 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I – VIII na korytarzu szkolnym,
     – godz. 10.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci z oddziału przedszkolnego
na korytarzu szkolnym.
        Po rozpoczęciu roku szkolnego odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju prosimy rodziców uczniów klas I-VIII o pozostanie na zewnątrz budynku szkolnego. Natomiast dzieciom z oddziału przedszkolnego może towarzyszyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun.
        Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wszystkich o nałożenie maseczki i dezynfekcję rąk.
        Msza Św. inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 6 września 2020 r. w Kościele Parafialnym w Wielączy o godz. 10.00.