Rekrutacja

pliki do pobrania:

  • Deklaracja pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 – pobierz
  • Deklaracja odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego
    w roku szkolnym 2019/2020 – pobierz
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wielączy Kolonii na rok szkolny 2019/2020 – pobierz
  •  Procedura postępowania rekrutacyjnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wielączy Kolonii na rok szkolny 2019/2020 – pobierz
  • Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie – pobierz
  •  Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka – pobierz