Przedszkolne wyzwania Bazgrołków

W roku szkolnym 2019/2020 grupa przedszkolna 3, 4 latków realizuje projekt edukacyjny Przedszkolne wyzwania Bazgrołków. Jest on odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opublikowanych przez MEN kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 szczególnie do punktu: rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, rozwijanie umiejętności społecznych, rozpoznawanie emocji oraz umiejętności pracy w zespole poprzez różne formy aktywności: zabawę, ruch, doświadczanie
i eksperymentowanie. Cele szczegółowe to między innymi: rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień matematycznych dzieci oraz odpowiedzialne wprowadzenie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.