Przedłużenie zdalnego nauczania

Nauczanie zdalne, na dotychczas obowiązujących zasadach, zostało przedłużona do
18 kwietnia 2021r. Nauka zdalna obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Przedszkola również pozostają zamknięte.