Projekt – Ekologia. Jak chronić środowisko?

Podczas lekcji uczniowie będą prowadzić obserwacje przyrodnicze. Dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom. Zajęcia pomogą im trenować kompetencje społeczne i rozszerzą ich wiedzę przyrodniczą. 
Projekt przeznaczony dla klas 2-3.

Szkolny koordynator projektu -Iwona Berdak