Projekt edukacyjny Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z klas 0-I zostały zgłoszone do projektu Przyroda z klasą. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, która od 11 lat działa na rzecz rozwoju edukacji i popularyzacji nauki. Projekt edukacyjny przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. W oparciu o cykl lekcji dzieci poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Ponadto, dzieci poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz dowiedzą się, jak chronić przyrodę. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Iwona Berdak.