Program pilotażowy „Krótkowzroczność”

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

        Uniwersytet Medyczny, realizujący Pilotażowy Program Profilaktyki Krótkowzroczności u dzieci z klas I-III z terenu województwa lubelskiego, przygotował nagranie adresowane do rodziców, opiekunów i nauczycieli dotyczące krótkowzroczności. W materiale poruszone zostały bardzo ważne kwestie, dlatego zasadnym wydaje się uświadomienie ich wagi także rodzicom dzieci, które nie biorą udziału w programie. Program Profilaktyki Krótkowzroczności realizowany jest jedynie w kilku wybranych szkołach w naszym województwie, a przedstawiony problem może dotyczyć znacznie większej liczby dzieci.

Link do nagrania  https://www.youtube.com/watch?v=76B5hxSQ96k