Próbna ewakuacja

Dnia 23 listopada w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.